Câu đố về vật dụng:

Không miệng, có lưỡi, không răng
Cắn cây to, nhỏ đứt phăng chẳng nề
Là cái gì?