Câu đố về thức ăn:

Thế gian kẻ dẻo, người giòn
Riêng em dở dở, ương ương ngậm ngùi?
Thôi đành thoa chút phấn kem
Cho thân nửa cứng, nửa mềm bớt khô?