Câu đố về thực vật, hoa quả:

Cây lăn tăn dễ ăn, khó trèo
Cây lèo tèo dễ trèo, khó ăn
(Là cây gì?)