Câu đố về thực vật và hoa quả:

Không trồng mà mọc.
(Là cây gì)