Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Tháp chuông cao đến bảy tầng
Trong chùa có tượng Thích Ca màu hồng?