Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Núi gì cây phủ xanh rờn
Đứng trơ sừng sững bên bờ Hòn Gai?