Câu đố về động vật:

Trên đầu hai mắt láo lơ
Áo dài trong suốt khoác hờ qua vai
Là con gì?