Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Núi liên tiếp núi bao la
Đỉnh cao chót vót giữa trời nước ta?