Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Cũng sao nhưng chẳng cánh đâu
Đâu thon, đuôi tủa sạch toang cửa nhà?

Đố là gì?