Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Vốn tên là “Bãi cát dài”
Một quần đảo lớn, miệt mài ngoài khơi?