Câu đố về vật dụng:

Thân nhỏ bé dáng thật xinh
Vở bạn dây mực thì mình giúp cho
Là cái gì?