Câu đố về động vật:

Tên nghe thì thật bị thương
Suốt ngày ca hát chẳng vương nỗi buồn
Là con gì?