Câu đố tổng hợp:

Thân nhiều gai nhọn
Hoa trắng ngát thơm
Cành trĩu quả tòn
Mang đầy múi ngọt
Là cây gì?