Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Tiễn người đi giữa biên cương
Dòng sông những nhớ cùng thương trùng

Đố là sông gì?