Câu đố về vật dụng:

Thân nằm vắt vẻo vai người
Hai đầu treo nặng, ngược đời lắm thay
Là cái gì?