Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào hội tụ ba sông
Tản Viên, Tam Đảo hai bên nằm kề