Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Tuổi thơ còn mặc áo xanh
Đến tuổi trưởng thành thì mặc áo đen
Trung niên khoác áo rằn ri
Bảy tám mươi mặc áo bông đến già?