Câu đố về đồ vật:

Thân em trông giống đồng hồ
Lên rừng, xuống biển đều nhờ tới em?