Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Sông nào tên thật hiền hòa
Là nơi đồng lúa phù sa đắp bồi?

Đố là sông gì?