Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Thân em tha thướt đuôi dài
Trăm năm xuất hiện, quét tan nhà trời?

Đố là gì?