Câu đố về cây:

Thân em sừng sững giữa trời
Gió qua vi vút, reo vang cả đời?