Câu đố về đồ vật:

Thân em mười tám, đôi mươi
Nực thì dùng đến, rét thời bỏ không?