Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào rừng núi mênh mông
Nổi danh cho tuyết được nhiều người ưa?