Câu đố lá gì:

Lá gì như con mắt xinh
Vị cay gợi mãi mối tình ai xưa?