Câu đố về đồ vật:

Thân em bằng một ngón tay
Ruột em óng ánh chứa đầy thủy ngân?