Câu đố về thực vật:

Thân có đốt
Lá nhọn ghế
Cha cởi trần
Nhường con áo
Là cây gì?