Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Là kim mà chẳng biết khâu
Ngắn, dài cứ chạy cùng nhau suốt đời
Đứng lại là "chết" mất rồi
Miệt mài chăm chỉ giúp người sớm, trưa.
(Là cái gì?)