Câu đố về địa danh - câu đố về các con thác - biển - hồ:

Thác gì nước chảy đôi dòng
Bên trôi lặng lẽ, bên thì bắn tung?