Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Thác Bà phong cảnh đẹp tươi
Trên mặt đảo nhỏ, mời người tới thăm?