Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Một dòng hai nhánh Đông, Tây
Xưa thì rợp cỏ, ngày nay lúa đây?

Đố là sông gì?