Câu đố về thực vật, hoa quả:

Sừng sững mà đứng giữa đàng
Quan đi không tránh lại hàng đánh quan
(Là cây gì?)