Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào “Kẻ Chợ” xưa kia
Nổi danh “ba sáu phố phường” đông vui?