Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Tên tôi giống một loài hoa
Mỗi khi may áo người ta vẫn dùng.
(Là cái gì?)