Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Miền Trung khúc ruột bao đời
Một đàn ngựa trắng nối đuôi nhau về?