Câu đố về thực vật:

Tên ở nước họ mận đào
Trắng trong nghiêng bóng soi vào mặt gương
Là cây gì?