Câu đố về thực vật:

Tên là vũ khí cổ xưa
Mặc áo xanh thắm, thân vừa dài thon
Là quả gì?