Câu đố về thực vật:

Giếng tiên lơ lửng cây cao
Muốn uống phải bổ, phải đào, phải khoan
Là quả gì?