Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Mình tròn da trắng phau phau
Lúc ăn thịt cá, khi rau cũng ừ
Riêng canh không thích bao giờ
Ăn xong tắm mát nằm chờ bữa sau.
(Là cái gì?)