Câu đố về động vật:

Gã khổng lồ ở biển khơi
Tên thì lại gửi ở nơi núi ngàn
Là con gì?