Câu đố về động vật:

Tên là loài quả loài cây
Biết bay, biết lượn, bọng đầy hương thơm
Là con gì?