Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Một mẹ thường có sáu con
Yêu thương, chia sẻ nước non vơi đây.
(Là cái gì?)