Câu đố về động vật:

Tên là gỗ ở trên ngàn
Thân là thủy tộc dưới làn nước xanh
Là con gì?