Câu đố về thực vật:

Tên là chim lượn trên trời
Lá xanh hoa đỏ, cuộc đời thành thơ
Là cây gì?