Câu đố về cây:

Cây gì rễ tít trên cao
Đứng ở đầu làng, tỏa bóng mát che?