Câu đố về đồ vật:

Có mặt mà chẳng có lưng
Có áo không quần chịu nặng hàng đêm?