Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Dốc cao uốn lượn quanh co
Nha Trang, Đà Lạt ghé qua thăm đèo?