Câu đố về hoa:

Tên em nghe, nhớ tiếng đàn
Làng trên, xóm dưới nhà nhà đều nghe?