Câu đố về địa danh - câu đố về các con thác - biển - hồ:

Thác gì đôi bạn tâm giao
Bao năm thân thiết, nay đành chia ly?