Câu đố về địa danh - câu đố về các con thác - biển - hồ:

Tên em giống một dòng sông
Cũng là tên thác, tên hồ thân quen?