Câu đố về thức ăn:

Nói lời chẳng chút dịu dàng
Chua ngoa đến thế, lại khen ngọt ngào?